Մեկ դիրքով սառը վերնագիր
Multi Station Սառը ուղղություն
Խառատային խառատահաստոցային աշխատանքներ
Տաք դարբնոցային մշակում
Hand Thread Rolling
Հորատման մշակում
Կռում մշակում
Ավտոմատ թելերի գլորում